HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Yürürlük Tarihi: 18.04.2022

Etiler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi (“Etiler Gayrimenkul ”) olarak, siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda Etiler Gayrimenkul tarafından yönetilmekte ve işletilmekte olan, “https://www.privateresidencesistanbul.com/” adlı internet sitesi (“Site”) ve tablet veya telefon gibi bir mobil cihazlarda yer alan uygulama veya Etiler Gayrimenkul ’ün kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı herhangi bir dijital platform vasıtasıyla topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK ”) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

Sitenin ziyaret edilmesi, e-Bültene abone olunması sırasında bazı bilgileriniz Etiler Gayrimenkul tarafından toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ya da aktarılmaktadır. Bu verilerin bazıları, kişisel veri niteliğinde bilgiler olabilir.

Aşağıda, Site’nin kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız belirtilmiştir. Etiler Gayrimenkul gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar ve KVKK hükümleri çerçevesinde korumaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Toplanma Yöntemi

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Etiler Gayrimenkul ile Site, Uygulama veya diğer dijital platformlar üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşadığınız şehir/ülke, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir. Etiler Gayrimenkul’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.

Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik veya kısmen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

Sizinle İletişime Geçmemiz Amacıyla Paylaştığınız Bilgiler: Etiler Gayrimenkul’ün sizinle iletişime geçmesini talep ettiğiniz durumlarda; Site üzerinden dolduracağınız form ile ad soyadı, e-posta adresi, telefon gibi bazı kişisel bilgileri elde ederiz. Bu bilgileri sizinle sağlıklı bir iletişim kurmak amacıyla kullanırız.

Kullanım Verileri: Site’ye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. İnternet sitesinde hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz Verileri:Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Etiler Gayrimenkul ayrıca cihazınızdaki "cihaz tanımlayıcılara" erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla "cihaz tanımlayıcı" depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Etiler Gayrimenkul’ün cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve Etiler Gayrimenkul’ün hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Etiler Gayrimenkul’ün topladığı bilgiler, Etiler Gayrimenkul’ün hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veri tabanını zenginleştirerek bu veri tabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Etiler Gayrimenkul bu bilgileri uygulama yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır. .

Etiler Gayrimenkul’ün, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerinizi, size bilgilendirme yapmak ve içerik, kampanya ve fırsatlara ilişkin detaylı bilgi vermek ve promosyonlardan sizi haberdar etmek için kullanmaktadır. Ayrıca bilgilerinizin, anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. Ancak belirtmek gerekir ki bu bilgiler anonim olduğu için sizlerin belirlenebilmesini sağlayamaz.

Etiler Gayrimenkul, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet optimizasyonu sağlayabilmek amacıyla, paylaştığınız kişisel verileri ve varsa sağladığınız içerikleri kendine veya başkalarına ait reklam, tanıtım, bildiri, duyurular için kullanabilir.

To provide better service to you and provide service optimization, Etiler shall use your personal data and any content you provide for advertising, promotion, announcements belonging to yourself or others.

Etiler Gayrimenkul, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Etiler Gayrimenkul tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Etiler Gayrimenkul’ün bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’yi her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla Etiler Gayrimenkul tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Etiler Gayrimenkul’ün sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için alınan tüm bilgiler tabi olduğumuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak korunmaktadır.

Etiler Gayrimenkul’, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Etiler Gayrimenkul sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Kişisel Verileri saklama: Site, Uygulama ve diğer dijital platformlardan işbu Politika’ya uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu Politika’da belirtilen amaçlar için makul bir süre boyunca saklanacaktır. Bu doğrultuda, Etiler Gayrimenkul kişisel verilerin güvenli, doğru ve güncel kaldığından ve sadece kullanım amaçları için gerekli olduğu sürece saklandığından emin olmak için genel olarak kabul edilen çevrimiçi reklamcılık sektörü standartlarına uymaktadır. Bu standartlar, veri bütünlüğünü, erişimini ve kullanımını korumak için gereken fiziksel, elektronik ve yönetim faaliyetlerini yapmayı içerir. Site aracılığıyla işlenen kişisel veriler genel olarak ticari ileti amaçlı işlendiği için kişi ticari ileti gönderimi talebini iptal edene kadar kişisel veriler sistemlerimizde saklanmaya devam eder.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları

Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi, Atikpasha Turizm Anonim Şirketi, Sultanahmet Turizm Anonim Şirketi, Etiler Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi ile Etiler Gayrimenkul ve Yatırım Anonim Şirketi’nin sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle ve bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşabilecektir

Etiler Gayrimenkul, kullanıcıların kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örn. doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz. Ancak Etiler Gayrimenkul kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Etiler Gayrimenkul kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Etiler Gayrimenkul, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Etiler Gayrimenkul’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş ise bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
 • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere ilgili durumun bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz
Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, işbu metinde düzenlenen yöntemlerle Etiler Gayrimenkul’e iletmeniz durumunda, Etiler Gayrimenkul talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Etiler Gayrimenkul tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilecektir.

Taleplerinizi yazılı olarak aşağıda yer olan adrese her daim iletebilirsiniz.

Çerezler

Çerezler, sürekli kullanıcıları tanımamız için hizmetlerimize erişirken kullandığınız cihazda sakladığımız küçük veri dosyalarıdır. Kullanma nedenimize bağlı olarak tüm çerezlerin süresi belirli bir zaman sonra sona erer. Çerezler birkaç nedenle kullanılır:

Güvenlik Sebepleri: Çerezleri, kimliğinizi doğrulamak (veya örneğin oturumunuzun Site’de hala açık olup olmadığını anlamak) için kullanırız

Sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunmak için: Görüntülediğiniz içeriği kişiselleştirmek için varsayılan dil gibi kullanıcı tercihlerini çerezlerde depolayabiliriz.

Hizmetlerimizi geliştirmek için: Site’nin sizin tarafınızdan kullanımını ölçmek, yönlendirme verilerini takip etmek ve bazen de size farklı içerik versiyonları göstermek için çerezler kullanırız. Bu bilgiler, servislerimizi geliştirip iyileştirmemize ve kullanıcılara gösterdiğimiz içeriği en iyi hale getirmemize yardımcı olur.

Kullanım Bakımından Çerez Türleri

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Site’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç duyulur ve engellenmesi halinde Site düzgün çalışamaz.

Analiz/Performans Çerezleri: : Bu Çerezler, Site’nin işleyişini analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Site’yi geliştirmemizi sağlar. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

İşlev Çerezleri Bu çerezler size daha kolay ve gelişmiş bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Önceki tercihlerinizi hatırlamak, Site üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak gibi işlevler yerine getirir. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı engellenebilir. Ancak bu engelleme, reklam içeriklerini bütünüyle engellemeyecek sadece ilginizi çekebilecek reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Türleri

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında kişi tarafından silinene veya belirli bir tarihe varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerini ve site hareketlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Bu çerezler, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasında belirli bir süre pasif kaldığında veya bu web sayfasını kapattığında silinir. Site’de üçüncü kişilerin hizmet sağlaması için ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Site, bilgi toplamak, demografik verileri ve ilgi alanlarınızı hatırlamak, size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklam gösterimleri ve ziyaret edilme sayısını belirlemek gibi durumlar için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır

Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; yukarıda açıklandığı üzere Site’de sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanamayabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının Çerez ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: https: //support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Unutulmamalıdır ki, eğer çerezlerin devre dışı bırakılması için gerekli tarayıcı ve/veya e-mail ayarlarınızı yapmazsanız, çerezlerin tarafımızca kullanılması için onay vermiş sayılacaksınız.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu Gizlilik Politikası, Site, uygulama veya diğer dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. Bu değişikliklere ilişkin bilgilendirilmeniz üzerine, bildirim döneminden sonra da hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, gizlilik politikamızdaki değişikliklere izin vermiş sayılacaksınız. Bu nedenle, Site’yi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikası’nı yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Etiler Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi
Büyükdere Caddesi No:168 Levent-Beşiktaş/İstanbul